procedury uruchamiania działalności gospodarczej

Serwis wyszukanych haseł

Tendencyjne zdjęcia

Temat: Bariery w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
...funduszy na rozpoczęcie działalności jak i finansowania inwestycji, małe przedsiębiorstwa wykorzystują fundusze własne. -bariery wynikające z polityki gospodarczej należą do nich poziom kosztów pośrednich związanych z zabezpieczeniami społecznymi, oraz pozostałymi kosztami socjalnymi, które są dotkliwym obciążeniem dla małych firm i jednocześnie przyczyną zatrudnienia „na czarno” - bariery prawne; skomplikowane procedury uruchamiania działalności gospodarczej i skomplikowane procedury prowadzenie działalności gospodarczej -bariery informacyjne; wynikają z niewiedzy przedsiębiorców o źródłach informacji. Konieczne jest zwiększenie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców, pozwalającej na aktywny udział w unijnych programach pomocy i korzystanie z unijnych dotacji -bariery infrastrukturalne; zaliczyć można tutaj trudności i...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=894Temat: Główne bariery rozwoju MSP
Dorota Kozon Wszechnica Polska Gr. RZ 31 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w gospodarce. W Polsce jest zarejestrowanych ponad 3,5 mnl MiŚP. Zapewniają one ok 67% miejsc pracy. Jednak w swej działalności napotykają na różne problemy i bariery w rozwoju. Głównie są to bariery prawne, a mianowicie skomplikowane procedury uruchamiania działalności gospodarczej i jej prowadzenia. Trudnością jest zbyt duża biurokracja. Pojawiąją się też bariery finansowe do których nalży polityka fiskalna Rządu, kurs złotego itp. Brak umiejętności wykorzystania informacji z otoczenia to to bariera w zarządzaniu. Natomiast niskie kwalifikacje pracowników również są poważnym problemem. Pojawia się konkurencja ze strony szarej strefy- wielu...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=12


Temat: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
analizujac powyższy temat na innych forach oraz stronach związanych z finansami wybrałem nastepujące główne bariery: Bariery prawne -skomplikowane procedury uruchamiania działalności gospodarczej -skomplikowane procedury prowadzenie działalności gospodarczej Bariery finansowe -polityka fiskalna rządu -dostępność usług bankowych i ubezpieczeniowych -zdekapitalizowany majątek przedsiębiorstwa -stawki składek na ubezpieczenie społeczne, wpływające na udział kosztów pracy w wartości produkcji, kurs złotego -cena kredytów bankowych Bariery zarządzania -brak...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=856Form:

Archiwum

Tendencyjne zdjęcia
procedury systemu zarzadzania jakoscia
procedura programowania megane
procedury rejestracji samochodu


Ignis, mare, mulier - tria mala - ogień, morze, kobieta - trzy nieszczęścia.
Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie. Julian Ejsmond (1892-1930)
Dobry żart tynfa wart. Przysłowie polskie
Habita ut migraturus - mieszkaj, jakbyś miał odejść.
Dobry chrześcijanin gdy otrzyma policzek nastawia drugi. Do pocałunku. Rutkowska