przekrój ostrosłupa prawidłowego

Serwis wyszukanych haseł

Tendencyjne zdjęcia

Temat: ostrosłupy; czworokątny, trójkątny, kąt nachylenia.
1. przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzna zawierającą przekątną podstawy i wierzchołek ostrosłupa nienależący do podstawy jest trójkątem równobocznym o polu . oblicz objętość tego ostrosłupa. 2. w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość jest równa 6 i tworzy z krawędzią boczną kąt 45. ostrosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątna podstawy i nachyloną do podstawy...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=105786Temat: Zadania z ostrosłupami i graniastosłupami
...prostego jest trójkąt, którego dwa kąty mają 30 stopni i 45 stopni, a bok leżący naprzeciwko kąta 30 stopni ma długość . Wysokość graniastosłupa jest równa 4. Graniastosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środki najkrótszej i najdłuższej krawędzi dolnej podstawy oraz przez wierzchołek górnej podstawy tak, że odcięła ona od graniastosłupa ostrosłup trójkątny. Oblicz objętość tego ostrosłupa. 3. Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i wierzchołek ostrosłupa jest trójkątem równoramiennym o ramionac długości 6 cm oraz kącie między ramionami 30 stopni. a) Oblicz pole tego przekroju b) Oblicz objętość tego ostrosłupa 4. W sześcianie, którego krawędź ma długość 1, połączono wszystkie wierzchołki dolnej podstawy z jednym z wierzchołków górnej...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=8684


Temat: Graniastosłupy
.../>1. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma 8 cm. Przekątna tej bryły jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz ile cm kwadratowych kartonu należy zużyć na wykonanie tej bryły (bez zakładek) 2. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość podstawy ma 9 cm, a kąt między ścianą boczną, a płaszczyzną podstawy ma miarę 60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej tej bryły. 3. Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego utworzony przez płaszczyznę przechodzący przez dwie krawędzie boczne i przekątną podstawy jest trójkątem równowramiennym o kącie 30 stopni przy podstawie długości 16 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=77935


Temat: przekrój ostrosłupa
Mam problem z tym zadaniem, ponieważ ogólnie geometria mi nie idzie ;( Dlatego proszę was o pomoc. Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzną prostopadłą do podstawy i przechodzącą przez środki dwóch przeciwległych krawędzi podstawy i przechodząca przez środki przeciwległych krawędzi podstawy jest trójkątem równobocznym. Oblicz stosunek długości promienia kuli opisanej na tym ostrosłupie do długości promienia kuli wpisanej w ten ostrosłup.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=174107


Temat: ostrosłupy obliczenia
Proszę o rozwiązanie poniższych zadań wraz z rysunkami jeśli to możliwe: 1. Oblicz wysokość h ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy a=8 cm, wiedząc , że ściany boczne są trójkątami równobocznymi. 2. Oblicz wysokość h ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy a=6,wiedząc że krawędzie boczne mają po 5 cm. 3. Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wykonany płaszczyzna przechodzącą przez wysokości dwóch przeciwległych ścian bocznych jest trójkątem prostokątnym równoramiennym o przeciwprostokątnej d=8 .oblicz jego wysokość H, długość krawędzi podstawy a oraz wysokość ściany bocznej h tego ostrosłupa.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=192559


Temat: trojkat prostokatny
Przekroj ostroslupa prawidlowego czworokatnego utworzony przez plaszczyzne przechodzaca przez dwie krawedzie boczne i przekatna podstawy jest trojkatem prostokatnym o polu 18cm ^{2} . Oblicz pole powierzchni calkowitej i objetosc ostroslupa HELP;((
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=183466


Temat: objętość, pole powierzchni całkowitej ostrosłupa
Liczby 2,x,y tworza ciag arytmetyczny i jednoczesnie wyrazaja dlugosci krawedzi prostopadloscianu o objetosci 120. oblicz dlugosc przekatnej tego prostopadloscianu 2) przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest o 1 cm dłuższa od przekątnej podstawy i o2 cm dłuższa od krawędzi bocznej graniastosłupa. oblicz pole powierzchni całkowietj i objetość tego graniastosłupa. #) Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokatnego płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i wierzchołek ostrosłupa jest trójkątem równobocznym o polu 9 *pieriastek z 3. obl objetosc i pole powierzchni calkowietej tego ostroslupa JEZELI KTOKOLWIEK JEST W STANIE POMOC MI Z TYMI ZADANIAMI DO GODZ 14 DNIA JUTRZEJSZEGO BEDE OGROMNIE WDZIECZNA , JA NIE RADZE SOBIE Z NIMI, STEREOMETRIA NIE JEST MOIM KONIKIEM. POZDRAWIAM SERDECZNIE I...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=72584


Temat: [zadanie]Objetosc ostroslupa
Przekrój ostroslupa prawidlowego czworokatnego do ktorego nalezy przekatna podstawy i wierzcholek ostroslupa jest trojkatem rownoramiennym o polu 12*pierwistkow z 3 i kącie przy podstawie 30 stopni.Oblicz V Bardzo prosze o rozwiazanie zadania.Pozdrawiam
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=22153


Temat: Ostrosłupy-zadania
...Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego sześcianu. Zadanie 2 Powierzchnia całkowita czworościanu foremnego jest równa 144√3 cmÄŹżË. Oblicz objętość tego czworościanu. Zadanie 3 W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym przekrój płaszczyzny przechodzącej przez wysokość obu podstaw jest kwadratem. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa, jeżeli pole tego przekroju jest równe 36 cmÄŹżË. Zadanie 4 Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego przechodzący przez dwie przeciwległe krawędzie boczne i przekątną podstawy jest trójkątem równobocznym o boku 12 cm. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zadanie 5 Obwód podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 12 cm a kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy jest równy 60°. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Zadanie 6 Pole...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=36068


Temat: Ostrosłup prawidłowy
przekrój ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego zawierający krawedż boczną i wysokość ostrosłupa jest trójkatem równobocznym o boku .oblicz objetość tego ostrosłupa?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=129196


Temat: Stosunek długości promienia kuli opisanej na ostrosłupie
Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzną prostopadłą do podstawy i przechodzącą przez środki dwóch przeciwległych krawędzi podstawy jest trójkątem równobocznym. Oblicz stosunek długości promienia kuli opisanej na tym ostrosłupie do długości kuli wpisanej w tej ostrosłup.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=1987Form:

Archiwum

Tendencyjne zdjęcia
przekroczony limit ilosci wyslanych maili
przekraczanie granicy usa kanada
przekroj silnika wsk 175


Ignis, mare, mulier - tria mala - ogień, morze, kobieta - trzy nieszczęścia.
Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie. Julian Ejsmond (1892-1930)
Dobry żart tynfa wart. Przysłowie polskie
Habita ut migraturus - mieszkaj, jakbyś miał odejść.
Dobry chrześcijanin gdy otrzyma policzek nastawia drugi. Do pocałunku. Rutkowska